Як створити сільськогосподарський кооператив


2658
коментарі відсутні

Як створити сільськогосподарський кооператив

Особистим селянським господарствам украй складно конкурувати з великими агропромисловими підприємствами. Щоб мати можливість не тільки, наприклад, здавати задарма молоко закупівельникам, але й самим переробляти та виготовляти готовий продукт, варто об’єднуватись у сільськогосподарські кооперативи.

Про це свідчить і світовий досвід, в усіх розвинутих країнах світу сформований потужний кооперативний рух у сільському господарстві.

В Україні більше поширені кооперативи, які займаються виключно реалізацією сировини. Але згідно з законом, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може переробляти сировину, створюючи додану вартість, підвищуючи рентабельність виробництва.

 

Що таке СОК

 

Особливості створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів визначені Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію», його прийняли в 1997 році з доповненнями у 2012 році.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) – це юридична особа, що створена фізичними та юридичними виробниками сільськогосподарської продукції, які добровільно об’єдналися для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

 

Неприбуткова організація

 

Якщо виробничий кооператив має на меті отримання прибутку та виступає суб’єктом підприємницької діяльності, то обслуговуючий кооператив такої мети не має та виступає неприбутковою організацією.

Які особливості СОК:

  • До обслуговуючого кооперативу не переходить право власності на продукцію, що була вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана його членами.
  • Обслуговуючий кооператив може мати власне майно, відокремлене від майна своїх членів.
  • Обслуговуючий кооператив надає послуги тільки своїм членам.
  • Члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу.
  • Послуги надаються з метою зменшення витрат або збільшення доходів членів кооперативу.
  • Одержані надходження від продажу продукції за дорученням членів СОК  не є його доходами.

 

Кроки створення кооперативу

 

Процедура створення СОК прописана в Законі України «Про кооперацію» з останніми змінами у 2014 році.

 

Перший крок. Створення ініціативної групи

 

Не треба чекати, що одна людина вирішить усі проблеми селян. Ініціативна група має об’єднати однодумців, готових нести тягар організаційної роботи. Загалом кооператив створюється на добровільних засадах.

Засновниками можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні. Чисельність кооперативу не може бути менше ніж три особи.

 

Другий крок.  Підготовка і підписання протоколу про наміри

 

Цим також займається ініціативна група. Протокол має включати зобов’язання учасників стосовно створення СОК. У документі має бути прописано, які саме види робот буде виконувати член кооперативу .

Треба чітко визначитись, які види діяльності СОК будуть головними. Ці  напрямки мають сходитися з класифікатором економічних видів діяльності від 2010 р. Це необхідно для того, щоб полегшити момент реєстрації. В документі треба прописати цілі, завдання та види діяльності, оцінити можливості потенційних членів, які можуть зробити пайові вступні внески, щоб посприяти формуванню матеріальної бази.

 

Третій крок. Визначення назви та адреси кооперативу

 

Щоб не дублювати назву вже існуючого кооперативу, треба перевірити, чи є вже така назва. Це можна зробити через вільний доступ до ЄДРПОУ на сайті державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр».

Юридичною адресою кооперативу може бути фактична адреса орендованого для потреб кооперативу приміщення або зареєстроване місце проживання одного із засновників кооперативу.

 

Четвертий крок. Розробка статуту кооперативу

 

Це правовий документ, який регулює діяльність кооперативу. Можна скористатись Примірним статутом, розробленим Мінагрополітики.

 

П’ятий крок. Проведення установчих зборів

 

Під час установчих зборів розглядають питання  про створення кооперативу та затвердження його статуту, проводять вибори голови кооперативу, призначають відповідального за державну реєстрацію кооперативу.

Рішення установчих зборів оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах.

 

Як створити сільськогосподарський кооператив - Фото №1

Етапи створення сільськогосподарського кооперативу Джерело: dotacii.minagro.gov.ua

 

Шостий крок. Подання документів для державної реєстрації

 

Для того, щоб сформувати пакет необхідних документів, потрібно керуватися їх переліком, визначеним Законом  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». З переліку  необхідно відібрати лише ті документи, які стосуються державної реєстрації юридичної особи у вигляді кооперативу.

Вказані документи для державної реєстрації подаються особисто одним із засновників кооперативу, якого на це було уповноважено зборами. Подаючи документи, така особа повинна обов’язково при собі мати паспорт та ідентифікаційний номер.

 

Сьомий крок. Виготовлення печатки та відкриття банківського рахунку

 

Для відкриття кооперативом банківського рахунку необхідно підготувати та подати в обраний банк заяву про відкриття поточного розрахункового рахунку встановленого зразка; картку зі зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера, якщо він є, завірені нотаріально, та інші документи, встановлені Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Печатка виготовляється у тому випадку, якщо її наявність передбачена Статутом кооперативу.

 

Восьмий крок. Затвердження Правил внутрішньогосподарської діяльності

 

Це  нормативний документ кооперативу, який встановлює механізм та способи реалізації положень Статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

Для підготовки правил можна використовувати Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджені наказом Мінагрополітики України.

Правила внутрішньогосподарської діяльності затверджуються загальними зборами членів кооперативу та є обов’язковими для всіх його членів.

 

Як створити сільськогосподарський кооператив - Фото №2

Трактор СОК «Універсал» у Костянтинівському районі Джерело: agroportal.ua

 

Чому вигідно об’єднуватись у кооперативи

 

У Донецькій області зареєстровані 17 сільськогосподарських кооперативів, проте повноцінно функціонують не всі з них, деякі залишились лише на папері. Серед успішних на Донеччині – СОК «Універсал» в Іллінівській громаді, «Чубарич» – у Званівській громаді та «Райгородець» у селищі Райгородок Слов’янського району.

«Особисті селянські господарства, невеликі виробники, об’єднані у дієвий кооператив, здатні  конкурувати з великими виробниками. Бо разом дрібні господарства стають сильнішими. Кооперативи – це агенти змін у сільській громаді. Люди об’єднуються для покращення власного добробуту, що свєю чергою підсилює спроможність громади», – коментує керівник Донецького офісу Програми «U-LEAD з Європою» Максим Ткач.

За словами експерта, створення СОК – це не мета, а один з інструментів для розв’язання системних проблем. Серед таких проблем – ускладнений доступ дрібних виробників до фінансових та інших ресурсів,  відсутність доступу до новітніх технологій, руйнація ринкової інфраструктури тощо.

Досвід європейських країн показує, що з виникненням кооперативів зменшується кількість посередників в процесі просування продукції від виробника до кінцевого споживача. Кооперативне об’єднання дозволяє фермерам реалізувати споживачам свою продукцію без посередників і за більш вигідними цінами.

Кооперативам частіше йдуть на зустріч та надають гранти та кредити, фінансування дозволяє селянам модернізувати процеси виробництва. А щоб кооператив не залишився лише на папері, потрібен справжній господар, ідейний організатор кооперативного руху в громаді.

 

Ольга Нікуліна, «Донеччина. ЗмІнИ»


Підписатись
Повідомте про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі