Стандарт державної освіти: що пропонують змінити у МОН


1676
коментарі відсутні

Стандарт державної освіти: що пропонують змінити у МОН

Кабінет Міністрів України 30 вересня цього року затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Відповідна постанова була опублікована на сайті Кабміну. Новий стандарт є черговим кроком у реформі  української освіти в середній школі.

 

Батьки, діти та педагоги в системі освіти

 

У Міністерстві освіти зазначають, що при впровадженні нового стандарту керувалися досвідом та практиками провідних європейських країн, зокрема Фінляндії, Норвегії, Польщі та інших. Перш за все, Державний стандарт встановлює певний набір критеріїв щодо обов’язкових результатів навчання учнів. Це стосується базової середньої освіти. Окрім цього, визначено й загальний обсяг навчального навантаження та передбачено розподілення за освітніми галузями.

Новий стандарт також визначає структуру та зміст базової середньої освіти. Він передбачає впровадження низки інноваційних підходів, наприклад, навчальний план буде варіативним. Таким чином вчителі зможуть самі обирати предмети та інтегровані курси, враховуючи інтереси своїх учнів.

У новій системі до освітнього процесу залучаються й батьки, зокрема для них передбачена можливість відстежувати навчальний прогрес своїх дітей.

Щодо самих учнів, то вони за стандартом будуватимуть власні компетентності: здобуватимуть знання необхідні для соціалізації та громадянської активності; розвиватимуть вміння, які допоможуть у подальшому здобути професію та реалізувати себе.

 

Інший підхід та принципово новий поділ

 

У МОН зазначили, що стандарт не містить поділу на предмети, а лише на освітні галузі:

  • мовно-літературна,
  • математична, природнича,
  • технологічна,
  • інформатична,
  • соціальна і здоров’язбережувальна,
  • громадянська та історична,
  • мистецька,
  • фізична культура.

Базова середня освіта матиме два цикли: адаптаційний, розрахований на 5 та 6 класи, та базовий предметний – з 7 по 9 класи.

Серед вимог мовно-літературної галузі до учнів – володіння українською мовою, читання інформаційних та художніх текстів, вміння їх сприймати, аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати інформацію тощо. Вміти розв’язувати математичні та практичні задачі, мати розвинене логічне мислення, застосовувати математику в особистому та суспільному житті – це задачі математичної галузі.

Природнича галузь передбачає формування знань щодо основних закономірностей живої і неживої природи. Учень має володіти певними знаннями для досліджень, вміти оцінювати вплив природничих наук і технологій на розвиток суспільства.

Технологічна освітня галузь має розвинути у школяра критичне та технологічне мислення, готовність до зміни навколишнього природного середовища без шкоди для нього, використовуючи новітні сучасні технології.

Інформатична галузь спрямована на розвиток здібностей користуватися цифровими інструментами і технологіями.

На меті соціальної і здоров’язбережувальної галузі – сформувати  усвідомлення цінності здорового способу життя. Учні мають навчитися аналізувати та оцінювати наслідки і ризики як для власного, так і  для здоров’я  суспільства.

Громадянська та історична галузь передбачає розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними. Вимоги до результатів навчання школярів: вміти орієнтуватися в історичному часі, встановлювати причино-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами.

У мистецькій галузі учням запропоновано дізнатися про різні види мистецтва та навчитися осмислювати та пояснювати художні образи.

Серед вимог освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний розвиток школярів. У Міністерстві освіти передбачають, що діти систематично займатимуться фізичною культурою та володітимуть технікою фізичних вправ.

Також, відповідно до рішення Уряду, Державний стандарт базової середньої освіти почнуть використовувати з 1 вересня 2022 року. З 2021 року стандарт та навчально-методичні матеріали почнуть тестувати у 5-х пілотних класах Нової української школи. Окрім цього, за два роки для педагогів планують провести відповідне підвищення кваліфікації.

 

Ірина Мартинова, «Донеччина. ЗмІнИ»


Підписатись
Повідомте про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі