Ще один крок до вирішення екологічної проблеми


2770
коментарі відсутні

Ще один крок до вирішення екологічної проблеми

Два роки міжнародні інституції разом із українськими фахівцями працювали над рішенням цього завдання. Як повідомила прес-служба Дніпропетровської облради, 11 квітня у Дніпропетровській обласній раді Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) презентувало власний Проект скидання надлишку шахтних вод Криворізького басейну. У їх пропозиції — побудувати трубопровід, який скидатиме воду до Чорного моря. Для його реалізації необхідно залучити близько 3-4 млрд грн.

Останнє десятиріччя діючі гірничо-рудні підприємства Кривбасу та ті, що працюють в режимі гідрозахисту, щорічно, відкачують на поверхню близько 40 млн м3 підземних вод (шахтні, кар’єрні), серед яких 21 – 22 млн м3 кар’єрних вод та 16-17 млн м3 високомінералізованих шахтних вод. В основному це хлорид-сульфатні води з високим вмістом іон-хлору, сульфату, натрію, калію, магнію та кальцію з підвищеним рівнем загальної мінералізації від 5 до 96 г/л, усереднена мінералізація до 40 г/л.

Нині існуюча система скидання надлишку шахтних вод негативно впливає на флору та фауну в басейні річок Саксагань та Інгулець, які використовують для скидання надлишків шахтних вод шахти та кар’єри Кривбасу. Далі вода з цих річок потрапляє у Дніпро, який до впадіння у Чорне море в Дніпрово-Бузькому лимані тече ще через дві області. Отже, шкода, яку завдають високо мінералізовані шахтні води Кривбасу стосується трьох областей: Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської.

Для прикладу, солоність Чорного моря в середньому складає 17 грам на літр води, Мертвого моря – 200 грам на літр, шахтні води Кривбасу – 40 грам на літр. Таку воду неможливо використовувати для поливу, зрошувальних технологій, вирощування худоби. Із вирішенням проблеми, три області зможуть уникнути мінералізації води в місцевих мережах водопостачання та на території господарських земель. Тому, як наслідок, будуть отримувати багатий врожай і припинять нести щорічні багатомільярдні збитки.

Прогнозний річний обсяг відведення та скиду надлишкових шахтних вод складатиме 15,0-16,0 млн м3 (0,45-0,50 м3/с). Проект передбачає будівництво двох ниток трубопроводу діаметром 900 мм та довжиною близько 190 км. Собівартість перекачування 1 м3 шахтних вод у такий спосіб складає близько 54 грн.

Результати прогнозного розрахунку підвищення мінералізації води у водах Дніпрово-Бузького лиману поблизу пропонованих точок скиду вказують на можливість формування зони з підвищеною мінералізацією у водах лиману та її стабілізацію через кілька днів. Для середніх значень коефіцієнта турбулентної дифузії довжина зони з підвищенням мінералізації на 0,5 г/л становитиме до 3500 м, а ширина – до 300 м. Площа зони з підвищенням мінералізації на 1 г/л не перевищуватиме 10-15 га. Зважаючи на загальну площу Дніпрово-Бузького лиману понад 1000 км2, ця зона матиме виключно локальне значення й не вплине суттєво на загальний гідрохімічний фон у Дніпрово-Бузькому лимані.

Слід також зазначити, що презентований проект не порушує екологічне законодавство України, оскільки:

1. Шахтні води не відносяться до стічних вод, оскільки не містять забруднюючі речовини техногенного або антропогенного походження.

2. У складі шахтних вод немає забруднюючих речовин, скидання яких в Чорне море заборонено міжнародною Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення.

3. Водний Кодекс України дозволяє скидання зворотних вод, до яких відносяться й шахтні води, й поверхневі водні об’єкти, що регулюється спеціальними лімітами та дозволами центральних і місцевих органів влади.

 

Ще один крок до вирішення екологічної проблеми - Фото №1