Хто здійснює управління ОСББ


2178
коментарі відсутні

Хто здійснює управління ОСББ

Всі питання щодо управління та ухвалення рішень ОСББ регулюються законодавством України. Взагалі, зміни у нормативно-правових актах та нові закони або постанови, які стосуються ЖКГ, були націлені на створення умов для ефективного управління житлом та формування конкурентного ринку послуг з управління. Тому поява такої інституції, як ОСББ, цілком вписується в ці завдання та цілі.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)», органами управління об’єднання є:

 • загальні збори співвласників,
 • правління,
 • ревізійна комісія.

Участь мешканців у вирішенні питань

Загальні збори це вищий орган управління об’єднання. Скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об’єднання, не менш, ніж раз на рік. Рішення загальних зборів є публічними для співвласників будинку. Кожен співвласник має право ознайомитись з рішенням та зробити з нього копію. Рішення можуть бути оскаржені у судовому порядку.

Компетенція загальних зборів:

 • затвердження статуту об’єднання та внесення змін до нього;
 • обрання членів правління об’єднання;
 • питання використання спільного майна;
 • затвердження кошторису (фінансово-планового документа) ОСББ та річного звіту;
 • попереднє погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену у статуті ОСББ, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно (чи їх частина) співвласників;
 • визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
 • рішення про реконструкцію, ремонт багатоквартирного будинку або про зведення господарських споруд;
 • розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;
 • обмеження на користування спільним майном;
 • обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;
 • заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;
 • обрання представників від ОСББ, яким зборами надаються повноваження щодо оперативного розв’язання нагальних питань.

Вимоги до діяльності правління

Правління обирається для керівництва поточною діяльністю об’єднання. Це виконавчий орган ОСББ, підзвітний загальним зборам.

Порядок обрання та відкликання членів правління, кількісний склад та строки обрання вирішується також на загальних зборах.

Компетенція правління:

 • підготовка кошторису (фінансово-планового документа) ОСББ та річного звіту;
 • контроль своєчасної сплати співвласниками внесків або платежів, заходи щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;
 • розпорядження грошима ОСББ;
 • укладення договорів про виконання робіт та надання послуг, а також контроль за їх виконанням;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність ОСББ;
 • скликання та організація проведення загальних зборів;
 • призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

Фінанси під контролем

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ОСББ. Обирається на загальних зборах з членів ОСББ. Можна залучити зовнішнього аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами.

Компетенція ревізійної комісії:

 • аналітична та наглядова функції шляхом підготовки висновків для загальних зборів;
 • погодження калькуляцій договорів;
 • доступ до первинних та аналітичних документів бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності, за будь-який період діяльності ОСББ;
 • отримання від правління та працівників об’єднання письмових пояснень щодо діяльності за будь-який період тощо.

Хто здійснює управління ОСББ - Фото №1

Утримання спільного майна

На загальних зборах функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані управителю або асоціації. І тут слід чітко розрізняти управління з управителем. Управитель це фізична особа-підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСББ самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його. Для цього наймається управитель та укладається відповідний договір. За договором управитель забезпечує утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території, належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Як бачимо, коли наймається управитель, відбувається зміна порідку управління, але не сама форма управління. Формою залишається управління об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. ОСББ та управитель абсолютно різні за своїм правовим характером функціонування.

Марина Романцова, «Донеччина. ЗмІнИ»


Підписатись
Повідомте про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі